2012. augusztus 26., vasárnap

Drónok alatt (biblikus lázadások)
II. Rákóczi Ferenc Vallomásait olvasom. Nincs időm olvasni, szorít az idő más teendőkkel. Laponként haladok, lassan. Megfogalmazódik bennem, érdemes lenne megfigyelni közelebbről a Fejedelmet.
Meglep, megrendít összetett története. Katolicizmusa közös a császári udvarral. Janzenizmusa, melynek szellemében benső naplóját írja, korábbi keletű. Mai nyelven azt mondanánk, tele van szinte "ödipális" félelmekkel és szorongással a császári és isteni tekintélytől. Állandó bűntudat gyötri. A katolikus udvari intrikákban ugyanarra a szövevényre, függésekre, hatalmi zsarolásokra és perverziókra bukkanunk, maradandó (vallási) szervezeti kultúránkként ismerhetünk.
Szinte csoda, hogy fel mer lázadni, voltaképpen saját katolicizmusa ellen. Érvelése nem is elsősorban II. András Aranybullája, mely annak idején a nemességnek megadta a jogot a lázadásra az "ország rontó" király ellen. A felkelést, melynek élére állt, a bibliai prófétizmussal legitimizálja. Ez a hit és hivatkozás rendít meg. "Szegény alattvalóimat a telelő német katonaság tönkretette távollétemben, és ha velük voltam, erősen gyötörtek panaszaik. Eljutottak ezek a te füleidhez is, ő, szegények atyja, és kétségtelenül ezért estek meg a következők. A pogány zsarnokságra hasonlított a császári katonaság eljárásmódja a pénz kicsikarásában, és ezt még csak tetézték a bűnök. A fizetésképtelenek feleségén ugyanis erőszakot követtek el úgy, hogy az adósság törlése érdekében arra kényszerítették a férjeket, engedjék át nekik az asszonyokat, és a gyalázkodásokat a férfiak jelenlétében hajtották végre. Másokat megkorbácsoltak, olykor némelyek meg is haltak a korbácsolás közben. Még a jelentéktelen sérelmek és olykor a nyomorúság fakasztotta panaszok is okot adtak a halálbüntetésre." (Vallomások, Emlékiratok, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1979, pp.88-89.)
Istenem, micsoda küzdelmek és kincsek fölött járunk. Rákóczi portrék és égből fényképező robotbombázó drónok között. "Lefényképeznek minket az égből, édes/ Ránk a háború és a béke egyformán veszélyes." Ám akkor is ki kell írni a falakra: Pro Patria et Libertate.

2012-08-26

Nincsenek megjegyzések: