2013. július 8., hétfő

A személyiség ("megtérés"), mint ikon-alap

 
Az első szín-tömbök felvitele: "kis-szenvedéstörténet". Az ikonalap kréta-fehérje még mezítelenül átüt. S a kiválasztott szín-tömb (estemben Mihály arkangyal vörös tunika-része), rétegnek rétegről kell egymásra rakódnia, lassan fejlődik. Mert a felvitt rétegnek száradnia kell. És ez a passió, énünk megtöretése, miközben figyelmünk gyürkőzik a létrehozandó formával.
S ez az imádság ideje. Az ikon rétegről-rétegre fejlesztése, a száradások ideje, megkívánja a várakozást. Ez az alkalom az imádság ideje.
A 142. zsoltár kívánkozik ide. Párhuzamos "ikonalapozás". Elmondja milyen a megformálatlan emberi bensőnk, szétszótságunk és dekoncentráltságunk, mind saját életünkben, mind a világ életében. "Ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz előtted!" (Zs 143,2-3) Az apró kudarcok a réteg felvitelekor (berepedések, túl sok tojás), s maga figyelmünk intenzitása: küzdelem. Töredékességünkbe kapunk bepillantást. Tükrünk e küzdés: a kéz és anyag nem engedelmeskedik kezünknek és látomásunknak. Ez mérlegre tételünk a Teljességgel szemben.
"Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkem elcsügged bennem, szívem megdermed belsőmben." (Zs 143,3-4). Az ikon leendő rétegegei: párhuzamosan mutatnak rá múltunk nehézkedő rétegeire. Miközben a születő ikon ellenáll képességeinknek és teremtő akaratunknak: látnunk kell, mi az ami érintetlen és bevilágítatlan belsőnkben. "Alapozatlan". Valami miatt ellenállunk a "Forma" születésének. S ezt a lázadást, fájdalmas tehetetlenséget meglátni bennünk: alap és kezdet.
Ám, amikor "emelkedni kezdünk", a kudarc és erőfeszítés végtelennek tűnő (kimerevült) percei után: a béke születése, szintén Bennünk; immár nagy B-vel.
S az ikoníró lelkiségének döntő eleme ez a szabadabban lélegzés. A tegnapból, a személyiség "sötétségéből" és frusztráló "árnyaiból" az összpontosítás derűjébe. Ez a megtérés a benső ikonunkban (átalakuló pszichénkben) feszülő lenvászon. Az ikon eredetijében feszülő lenvászon-Krisztus arc lenyomat. Bennünk, látásunkban is létre kell jöjjön.

2013-07-04

Nincsenek megjegyzések: