2012. március 27., kedd

Elmélyedés

.
.

B-év, nagyböjt 5. hét, K. (Szám 21,4-9; Zs 101; Jn 8,21-30)


A polémiatörténet (Jn 8,21-30) mindig vákuumot tár fel a felek között. Szenvedéséhez közeledve, Jézus és a „döntéshozók" között egyre éleződik a feszültség. Az evangélium szövegéből úgy tűnik, az események már rég túlfutottak azon a ponton, hogy lehet közöttük bármiféle megegyezés. A párbeszéd (valójában monológok) már abszolút vákuumban hangzanak el. „Ki vagy te?" Jézus így válaszolt nekik: „Az, akinek eleitől fogva mondom magamat." (Jn 8,25) „Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik." (Jn 8,27)

Megértés csak pozitív erőtérben történhet. Melyben bizalom terét lényünk hús-vér-psziché meghosszabbítása adja ki. Ennek a pozitív erőtérnek a szinonimája, amit úgy mondunk, lelkiség. Ennek is példáját adja az evangélium, de már a következő, mai olvasmányrenden kívüli szakaszban. „Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne: ʻHa ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.'"(Jn 8,31)

Még pontosabban is fogalmazhatunk. Megértés csak elmélyedésben lehetséges. Ez utóbbi szinonimája a lelkiségnek. Sőt, egy lépéssel tovább-menve, az elmélyedés belső terében. Melyet hagyományosan „templomnak" nevezünk. (Érdemes lenne elgondolkodnunk, mit is jelent Jézus számára a Templom, nagy tével. Szimbolikus jelentésén is. Hogyan meghosszabbítása az ember a szakrális térnek. Épp világban, társai, vitákban való jelenlétével lebontva a szent és profán közötti határt; a „templomtérre-plébániaudvarra" gettoziált szentet, a modern világ paradigmáját).

Tegnap a Sloane Square-i Szentháromság templomból a Thomas More School koncertjének képe előttem. Az elmélyedés és lelkiség példájaként. Fauré Requiem­-je. A mélységes gonddal tervezett, pre-raffaellita templomban. A kórusműben elmerülve: elmélyül az evangélium megértése. S ez világunk parabolája. Minőségi időt befektetni zsidó-kereszténységünk és európai kultúránk megértésébe. Mert elmélyedés nélkül: soha nem leszünk hús-vér-psziché, teljes módon, jelen európai történetünkben.


2012.03.27.


Nincsenek megjegyzések: