2010. augusztus 12., csütörtök

[homilia] Jégből tavaszbaA szamár repült és ordított a tenger felett. Posztmodern
strandi szórakozás valahol Oroszországban. Háttértörténet
az emberi szívhez.

Jégből tavaszba


Péter türelmetlen nyelvének sokat köszönhet az evangélium. Jézus az imént épp a testvéri közösségről tanított: "Ha vétkezik atyádfia, menj el, intsd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted atyádfiát" (Mt 18,15). "Uram, ha vétkezik ellenem az atyámfia, hányszor bocsássak meg neki? Még hétszer is?" (Mt 18,21). Péter azt gondolja, ezzel a hétszeri megbocsátással végtelenül nagylelkű. A rabbik a korban háromszori megbocsátást hirdettek. Rabbi Jose ben Hanina pár száz évvel Jézus után így tanít: "Aki testvérénél bocsánatért könyörög, háromnál többször nem teheti". Rabbi Jose ben Hehuda szerint "Ha valaki egyszer vétkezik, bocsássanak meg neki; ha másodszor követ el bántást, bocsássák meg; ha harmadszor is így tesz, bocsássák meg; negyedik alkalommal ne tegyék". Az ember egyre szűkmarkúbb. Szívét - bensőnket - nap mint nap megjelöli a bizalmatlanság. Az ítélet szálait fonjuk-szövögetjük benső törvényszékeinken. Nézd csak meg, sokkal több energiát fektetsz a "felesleges gyanakvásba". Elerőtlenedünk a bűnben, az ir­gal­mat­lan­ság­ban.

Dante poklának mélységei sejtetik meg a legsúlyosabb mulasztást: mit veszítünk a meg nem bo­csá­tás­ban. Az európai történelem infernói - az Isteni Színjátékban a bűn kilenc köre - a kiengesztelődés el­u­ta­sí­tá­sá­ból fakadnak. Dante poklának legmélyén a Sátánt látjuk, jégbe fagyva. A purgatórium felé fordul, el akarja 'érni' a tisztulás helyén lévőket - mindhiába. Zseniális és döbbenetes kép. A megbocsátás, a személy 'dekonstrukciója' a gyűlölet jegébe fagyva! Nem tűzben égve, de örök jégben. Megtérésre hívó látomás.

"Azt mondom neked, hogy nem hétszer, hanem hetvenszer hétszer is" (Mt 18,22). Melegedj meg Isten bőkezűségének melegében. Irgalma a legbensőbb törvényt nyilatkoztatja ki. Növekedésed a megbocsátás.


2001.

Nincsenek megjegyzések: