2011. március 9., szerda

Szemiotikus Passió


Szemiotikus Passió


Ma megkezdődött a nagyböjt, az egyház bűnbánati ideje. Jézus Krisztus megváltó művét „felfogni" készít fel ez az idő. Archaikus idő. Ősi, elemi erejű rítusok törnek felszínre. Egészen bizonyos, hogy a kereszténységet jóval megelőző idők gondolkodása is megjelenik ebben a böjtben. A bűn, bűnbánatra hívás, a vezeklés, a jóvátétel, a testi lemondás − a böjt uralkodó gondolatai.

Akik tartják, részt vesznek, benne tudják, hogy valóban tisztul a test és tisztul a lélek. Legfőbbként a lelkiismeret. A kereszténység nyelve, kívülről betévedőnek, ilyenkor nem a legvonzóbb. Talán „belülről sem." Számos rétege van ennek a nagyböjti liturgikus beszédnek. Érdemes lenne mindegyikkel tisztába jönni. Okosan különválasztani őket.

Mert bármilyen furcsa, nagyböjtben, Isten, szándékosan „magára hagyja az embert". A benne jelenlévő, töredező rétegekkel. Ellentmondásainkat, megoldatlanságainkat hozza felszínre. S legfőbbként, kontrasztjukként, megláttatja velünk a bennünk lévő jóságot. Az embert, aki szólni, érezni, szeretni, segíteni tud, s szenvedélyesen szeretni.

Nos, a bennünk lévő pozitivitás az, ami megengedi, hogy kritikusan szembenézzünk „nagyböjti" és nagyböjtön kívüli nyelvünkkel. Elhatároztam, hogy ebben a nagyböjtben megpróbálom kibontani, azt, amit „szemiotikus keresztnek" nevezek, Julia Kristeva kutatása kapcsán. Lábjegyzetek, keresővonalak. Egyfajta analitikus alászállás ez egyházként nagyböjti-, személyként pszichés terünkbe. Megpróbálom a Keresztet leválasztani arról az „agresszív" ökonómiáról, amit archaizmusként, emberiséggel egyidős kulturális emlékezetünk állandóan projektál, vetít a Keresztre. A szemiotikus Passió az „Atyára" figyel majd. A „gyászoló", a beszélő lénnyel azonosuló Atyára, és nem az agresszív Istenre. A „véres keresztábrázolás" lehetséges korrekciójára; az alatta lévő teológiára. S egy „vértelen" keresztábrázolás szükségére. Nagyböjt így: megtérésre hívás a béke Istenéhez. Akinek kezéhez nem vér tapad. Nem kolonizálás. Nem agresszió. Nem szadomazochisztikus kielégíthetőség, és csakis ezen keresztüli megközelíthetőség.


2011-03-09


Nincsenek megjegyzések: