2010. április 7., szerda

[homilia] A szeretet terébőlDomján Gábor, (08)

A szeretet teréből


C-év, húsvét nyolcada, Sze. (ApCsel 3,1-10; Zs 104,1-9; Lk 24,13-35)


Kiesve húsvét teréből. Kiesve a szeretet teréből. A fészekből kiesett madár képe. Régen a táviratok szövege rövid volt. Nem volt e-mail, fax, honlap. Tömörségükhöz fordulok. A legjobb távirati stílusban megírni. Mi történik világi törvényhozásokban. Megfigyelni, ami ma részjelenség, holnapra felnövekszik. Ezért ezek a rövid képek. Anglia úgynevezett multikulturális ország. Húsvét napján a BBC2-n dokumentumfilm bomba robban. „Valóban üldözik a keresztényeket?" a cím. Az elmúlt évekből a hírekből már ismert esetek összefoglalása. Egy British Airways alkalmazottat felfüggesztettek állásából, mert a check-in pultnál látható módon viselt apró kereszt nyakláncot. Egy hajléktalan szenvedélybetegeknél dolgozó férfit elbocsátottak állásából, mert egy fiatal nőtől megkérdezte, gondolt-e valaha Istenre, hogy belőle merítsen erőt. (Jellemző, valaki meghallotta a mondatot, és feljelentette az alapítványnál a férfit.) Egy kórházi nővér, 2007-ben szintén elveszíti állását, mert egy betegnek felajánlja imáit. Egy tanárnőt elbocsátanak iskolájából, mert egy súlyos beteg diáknak elmondja, imádkozik érte. (Őt a szülők jelentik fel.) A mai friss hírek hozzák, egy idősebb kórházi nővért elhelyeznek az osztályáról adminisztratív munkába, mert ruháján hordja a keresztet. A kórház indoklása: „balesetveszélyes". Érdekes. 38 éve hordja baleset nélkül. A bíróság elutasítja fellebbezését. Mondván: „a kereszt viselése nem követelmény vallása részéről." A történet hátterében a vallási diszkrimináció elleni törvény áll. Értelmezés: kifejezett vallási megnyilvánulás, jelekben sem sértheti mások vallási érzékenységét. Egy civil tisztviselő nő, aki állami házasságkötéskor anyakönyvvezető, lelkiismerete ellenében össze kell, hogy adjon homoszexuális párokat. Felfüggesztik állásából, mert visszautasítja, hogy ilyen típusú házasságkötéseket vezessen. Azaz, homoszexuális párokat összeadjon. „Ellentétben van a vallás tanításával, amelyhez tartozom." A helyi polgármesteri hivatalok, nem egy helyen, eltávolították a hagyományos ádventi készület szimbólumait az utcaképek fénydekorációjából. „Sértheti a többi vallási kisebbség érzékenységét." Hagyományos karácsonyi-, ádventi fesztiválokat neveznek át „télünneppé." Egy házfront karácsonyi dekorációt egy helyen a helyi tanács eltávolíttat, mondván, a karácsonyfa sértheti a szomszédok vallási érzékenységét. A kórházak esetében, hozzák fel a keresztények érvelésükben, a muzulmán orvosnők, hordhatják a fejkendőt. Úgy érzik, ez a kereszténység negatív diszkriminációja. (Lehet igazságuk, bár számomra nem az ilyen típusú, a másik közösségre áthivatkozó érvek a legfontosabbak.)

*

Mi történik valójában? Amikor kiesünk húsvét teréből. A szeretet teréből. Abból az európai lelki térből, melyet − a Keresztből forrásozó „szeretetről szóló beszéd" alapoz. Jonathan Sacks angliai ortodox főrabbi fogalmazza meg a már említett dokumentumműsorban. A liberalizmus önmaga ellentettjébe fordul át, amikor a vallási lelkiismereti szabadságot írja felül. S ahelyett, hogy józan ésszel ítélne az adott helyzetről: barátja helyett ellenségévé teszi a vallást. A politikai korrektség bürokratái, mégis, egymás után hozzák e döntéseket. S közben kiderül, hogy a muzulmán, hindu kisebbségeket egyáltalán nem zavarja pl. a közterek keresztény díszítése karácsonykor. Sőt. Az oxfordi önkormányzat épp hindu és muzulmán támogatással „kénytelen" visszanevezni a fesztivált „Karácsony Oxfordban"-ra, „oxfordi téli fesztivál helyett."

A történetek tanulságosak. Hogyan működik az önnön vallási gyökereit megtagadó bürokratikus értelem. Amikor kilép az integráló gondolkodás köréből. Amikor a felvilágosodott értelem és vallási érzés − melynek normális esetben egysége vagyunk − végleg elszakad. S ez a gyökértelenné váló európaiság, (ön)sebzett gyökértelenség, úgy tűnik, képtelen kommunikálni gyökerekkel rendelkező, történelmi identitásokkal. S szomorú, hogy önmaga elfojtott keresztény múltját, meggyászolatlan e vesztést, tagadja. S e szekuláris bürokrácia − épp mert traumát hordoz − ellenségként kezeli saját, „európai hagyományát", a történelmi kereszténységet. Így értem a nyitó képet. Kiesve húsvét teréből. Kiesve a szeretet teréből: abból a „pszichés térből", mely a személy és a kereszt között jön létre. Mely lelki téren függ érzelmi életünk. Mely (kereszténységen) alapuló lelki térben nyílik alkalom az „idealizálásra", értékek kimondására. Mely (kereszténységből kinőtt) lelki térben, mint a szeretet terében, kaphatunk valós képet önmagunkról. S ami a legfontosabb: e térben vagyunk képesek megújítani az önmagunkról és a másikról való képünket. Nos, ebből a térből esik ki a kortárs gondolkodás. „A lelki tér e leromlásától szenvedünk. Így leszünk saját hagyományunk földönkívülijei. Modern Narcisszuszokként hiányzik a fény és a forrástükör, amiben megpillanthatnánk valódi arcunkat. Ennek hiányában Narcisszusz fals képek között fuldoklik (fals társadalmi szerepektől a média képeiig), mert megfosztatott lényegétől, s valós helyétől." (Julia Kristeva, A Szeretet meséi) E fuldoklásunk: a fekete-fehér, a kizárólagosság irgalmatlan dualizmusai. A Kereszt – „én" közötti komplexitás teréből kihullva jelenik meg közöttünk az állandó kirekesztés, a harcba testesült vita.

Így muszáj tisztába jönnünk azzal a húsvéti gondolkodással, amit épp a napokban beszél el az evangélium. S kiderül, nem „kábaság", nem érzelmi sokk okozta „látászavar", amiben az Emmausz felé tartó tanítványok szenvednek. Inkább kiteljesedése látásunknak, hogy melléjük szegődik, velük jön, megy, beszélget a feltámadott Jézus, mégsem ismerik meg. Csak a kenyértörésben: az integráció, a komplex látás, a megnyílás pillanataiban. „ Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Bement tehát, hogy velük maradjon. És mikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük." (Lk 24,29-31) Értelmünk dualizmusai alakulnak át. Ez húsvét és az ön-érdekű értelem konfliktusa. S emelkedésünk az ideológiai polgárháborúk, a kanalizálhatatlan erőszak, és a mindennapi bűnbakképzés könnyen rögzülő mentalitásából. Felfelé. Nincs, nincs más kilépésünk a gyanú „európai" világából. Egyedül a Kereszt/Tóra előtti „pszichés térben."


2010-04-07


Nincsenek megjegyzések: