2010. december 8., szerda

Jézus hívó szava - hazatérésOxford Street, London (foto: balintbeckett)

Jézus hívó szava - hazatérés


A-év, ádvent 2. hét, Sze. (Iz 40,25-31; Mt 11,28-30)


"Mi a helyzet a képességünkkel, hogy otthon éljünk a világban, mai, ingatag korunkban? Az otthon, a bennlakozás megrendült helyzetét nem magyarázza a házak hiánya. Sokkal inkább maga a tény a válasz: miután sikeresen elfelejtettük, hogyan éljük az otthont, nekünk halandóknak szüntelen újra kell tanulnunk a hazatalálás képességét" (Martin Heidegger, Épület, lakozás, gondolkodás, 1951).

Valami történik világunkban, és ez a történet belépett hazánkba is. A kortárs kultúránk tapasztalata: megjelenik az otthontalanság érzése. Nyugaton posztmodern életérzésnek nevezik, és az uniós csatlakozással mi is ebbe a közös élménytérbe lépünk be. Különösen mi, a fiatalabb generáció leszünk-vagyunk részesei egy különös "kitelepítési" programnak, amiről Heidegger is írt. Őslakosból ideiglenes itt-tartózkodóvá, "rezidenssé" leszünk. Ebben az átmeneti világban nagyon kell őrizned-keresned az otthon, a hagyomány alapszavait. "A rezidens átmeneti és gyökértelen bérlő akinek leginkább azt kell tudnia, merre vannak a bankok és az áruházak, hogy "plug in", becsatlakozzon. A helyi lakost és sajátos lakóhelyét ellenben nem lehet szétválasztani anélkül, hogy mindkettőt mélyen megsebeznénk".

Jézus haza-hív. Ádventben az otthonról tanít. "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű" (Mt 11,28-30). Honvágyat ébreszt, továbbgondolandó látomást hajléka teljességéről. Otthon az, ahol az Auslander, az idegen is hazatalál.


2000.


Nincsenek megjegyzések: