2010. december 1., szerda

Isten lakomát készít a SiononTengerparti jelenet

Isten lakomát készít a Sionon


A-év, ádvent 1. hét, Sze. (Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37)


"Hiszen.a megváltás azt jelenti, hogy a feltámadás fényében élünk. Te is észrevetted, hogy a legtöbb embernek tulajdonképpen fogalma sincs arról, miből is él?" Dietrich Bonhoeffer mintegy meglepetésében teszi fel e kérdést egyik börtönlevelében, 1944 márciusában. Izajás feladata az, hogy rávezessen bennünket, milyen gazdag eljövendő "fölött járunk". Lakomát "készít majd a Seregek Ura ezen a hegyen minden népnek" (Iz 25,6). A próféta azonban e táplálék "hatásáról", természetéről is beszél. "Ezen a hegyen leveszi a leplet, amely ráborult minden népre, és a takarót, amely betakart minden nemzetet. Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, az Úr letörli a könnyet minden arcról" (Iz 25,8). Radikális másság ez.

Ebben az ádventi készületben kérdezd magadtól Bonhoefferrel: milyen Eukarisztiából is élek? Hol vannak ennek az asztalnak a határai s kezdetei? Alkoss fogalmat arról, hogy általa milyen közösségek küszöbét lépheted át, míg a Szentháromság hajlékába érkezel. Az éhségnek és szükségnek milyen köreit tapasztalod és sajátítod el Krisztus Eukarisztiája által? Életre kelti e bennünk a magadhoz vett Kenyér és Bor Izajás látomását?

Mert az Eukarisztia lényege a szív és értelem e kitágulása. A vallás lényege ez. A Betű és kultúra szeretetének lényege ez. Tápláltatni az igazság keresésérre. "Erre megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjék le a földre, azután vette a hét kenyeret és a halakat, hálát adott, megtörte és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Mindnyájan ettek és jóllaktak" (Mt 15,35-37).


2000.


Nincsenek megjegyzések: