2010. december 4., szombat

Látás és hallás egységeDieppe (foto: balintbeckett)

Látás és hallás egysége (Dec. 8. Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása - Mária kiválasztása az Istenanyaságra)


(Ter 3,9-15; Lk 1,26-38)


"Az angyal belépve hozzá így szólt: Üdvözlégy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!" (Lk 1,28). Mária és az angyal (az Isteni akarat tolmácsa) találkozásában rendkívüli dolog történik. Mária az ember legszebb lehetősége kiteljesedésének határvonalán áll. Láthatja és hallhatja Istenünk jelenlétét, és párbeszédbe léphet vele. Isten neve egyetlen meghívó szó - Mária válasza egyetlen Őt hívó igen. Mária az angyal üzenetében - mely ikonja az isteni Arcnak - meglát Valakit. "Emberi látásunk csúcspontja az, amikor a szem képes egy másik szembe pillantani. A két korábban elkülönült, egyedül lévő személy 'elmerül' egymásban, 'egybeesnek', s anélkül, hogy feloldódnának egymásban. Csakis a teljes egyenlőség és bizalom talaján történhet meg ilyen találkozás" (Hans Urs von Balthasar, Látás, hallás és olvasás az Egyházban).

"Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit Jézusnak nevezz el. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, ő pedig uralkodik Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége" (Lk 1,33). Ami Máriával történik, amit most lát és hall, elmélkedd nagyon át, mondja Balthasar. "Az emberi szem az a szerv, melyen keresztül a világot 'birtokoljuk' és 'uraljuk'. A szemen keresztül lesz a mi világunk, melyben nem tévedünk el, mely engedelmes lakó-hellyé változik, melyet 'ismerünk'. A távolság és elkülönültség az alapfeltétele látásunknak". Mária látása most több, mint fizikai látás. Ő nemcsak lát de hall is. Isten szava és közötte megszűnik a távolság. Míg a látást mi kontrolláljuk, addig a hallásnál nincs így. Fülünket, bensőnket nem tudjuk becsukni. Ezzel szemben a szó, isteni és emberi, mindig rámtalál. Ahogyan vele "láthatjuk" Istent (és az angyalt), abban nyoma sincs az uralomnak. Látása egyszerre kristálytiszta látás és ráhagyatkozás a teljes bizalomban. Szolgálat, tekintetváltás, teljes közösség és kezdet. Szó szerint igaz történet. "Íme az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" (Lk 1,38).2000.


Nincsenek megjegyzések: